top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO YOGASANA

1. Het les jaar 2024 wordt verdeeld in 3 periodes*
1e periode: januari – maart
2e periode: april – juli
3e periode: augustus - december
*In de schoolvakanties zijn er geen lessen, met uitzondering van de zomervakantie waarin een aangepast rooster wordt toegepast. Hiervoor schrijf je je apart voor in.
In de zomermaanden juli en augustus worden er vaak zomerlessen gegeven waarvoor je je apart kunt inschrijven.

2. Betaling vindt plaats per maand of per periode voor aanvang van elke maand of elk nieuwe periode. Deze kan per giro worden voldaan t.n.v. E. Tas IBAN NL92 RABO 0150 1540 11 o.v.v. voor- en achternaam en betreffende lesperiode/maand.
Deelname is voor minimaal een periode of een maand. De lessen hebben een doorlopend karakter, je kunt op elk moment instromen, mits er ruimte is in de groep. Je kunt een gratis proefles volgen (graag wel aanmelden) en als je daarna besluit om door te gaan, schrijf je je in voor de doorlopende lessen. Je inschrijving geldt voor een vaste dag en tijdstip maar bij verhindering kun je meestal, in overleg, je les inhalen in een van de andere groepen.

3. Opzeggen moet gebeuren voor het voor het einde van de maand, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Je kan per email opzeggen.

4. Als je tijdens een periode besluit te stoppen of (langdurig) op vakantie gaat, ontvang je geen geld terug. Bij te late opzegging wordt 1 maand in rekening gebracht.

5. Gemiste lessen kunnen binnen de duur van een periode of maand worden ingehaald in andere lesgroepen. Je kunt inhalen als er plek is. Het kunnen volgen van een inhaal-les is een service en niet een automatisch recht. Gemiste lessen worden niet verrekend met het lesgeld en kunnen niet achter een periode worden aangeplakt.

6. Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven en wordt geen lesgeld berekend. Wanneer lessen niet kunnen doorgaan door mijn afwezigheid worden deze lessen bij de nieuwe periode in mindering gebracht.

7. Deelname aan de Yogalessen vindt plaats op eigen risico. Raadpleeg indien nodig vooraf je arts/therapeut.

bottom of page